01 / 01
+48 602 797 062

Dawny dom weterana

Inwestor: Miasto Poznań / DPS
Autor projektu: Apx architekci grzegorz siatecki
Wizualizacje: Krzysztof szajkowski

TRANSATLANTYK

Jeśli zapomnimy na chwilę, że parowiec jest środkiem transportu i spojrzymy na niego świeżym wzrokiem, staniemy w obliczu szczególnego przejawu brawury, dyscypliny, harmonii, spokojnego, wibrującego i narzucającego się piękna. LE CORBUSIER

Budynek modernistyczny

Dom Weterana został wybudowany 1972r. Budynek nawiązuje do najlepszych tradycji europejskiego modernizmu.

Wspolcześnie Dom Pomocy Społecznej

Autorzy projektu

Dom Weterana został zaprojektowany w pracowni poznańskiego Miastoprojektu, przez zespół składający się z Lecha Sternala, Witolda Milewskiego i Zygmunta Skupniewicza

układ galeriowy

Rozległe tarasy z widokiem na rzekę Wartę.

Budynek w zgodzie z projektem

APX Architekci przystosowując budynek do współczesnych wymogów, przepisów oraz studiując pierwotne projekty przywrócił oryginalny wygląd budynku. W zewnętrznym wyglądzie zmianie uległo tylko zagospodarowanie terenu oraz kolor cegły z białej na grafitową.

© APX Architekci 2017.
Wszystkie prawa zastrzeżone